IT en computers

In deze sectie vindt u van alles over IT en computers, zoals

  • Programmeren
  • Interessante computerhardware
  • Linux
  • Huisautomatisering
  • Websiteontwikkeling

In de simpele teksteditor GNU nano ligt het bij het meeste wat je wil doen voor de hand hoe dat moet, alleen voor knippen, kopiëren en plakken vind ik een geheugensteuntje handig:

  • Tekst markeren: Control+6 en daarna cursor verplaatsen.
  • Tekst kopiëren (in buffer plaatsen): Alt+6
  • Tekst knippen (in buffer plaatsen en verwijderen): Control+K
  • Tekst uit buffer plakken: Control+U

Wanneer er geen tekst is gemarkeerd werken Alt+6 en Control+K op de hele regel waarin de cursor staat.

Als je de tekstmarkering ongedaan wilt maken zonder te kopiëren of te knippen kan dat met nog een keer Control+6.

Zie ook de handleiding van GNU nano.